BRANNSIKKERHET

Ved en eventuell brann, hvor det er behov for en rask evakuering, er det viktig at rømmningveier er frie og lett fremkommelige. Det vil si at det ikke må stå sko, barnevogner, møbler, etc. i trappeoppgangene. Det må heller ikke lagres eller hensettes materialer, møbler etc. i kjellergangene. I løpet av årets to dugnader blir det ryddet og fjernet hensatte eiendeler i trappeoppganger og kjellerganger. Det henstilles imidlertid til alle beboere om å kontinuerlig påse at rømningsveiene er frie. Styret vil kunne gi enkelte andelseiere skriftlig pålegg om å fjerne hensatte eiendeler som vurderes som en risiko iht frie rømningsveier.
 
Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt må vaktmester kontaktes så snart som mulig. Alternativt kan styret kontaktes.