Styret i Torshov Kvartal 8

Styrets oppgaver

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styrets viktigste saker:

  • beregne borettslagets økonomi og utearbeide budsjett, herunder beslutte nødvendige reguleringer av husleie
  • foreta avgjørelser om vedlikehold og bomiljøtiltak
  • holde kontakt med leverandør av vaktmestertjeneste vedrørende stell av gårdsrommet
  • arrangere vår- og høstdugnad
  • godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om fremleie
  • håndheve borettslagets husordensregler, herunder behandle klagesaker og foreta beslutninger om advarsler og oppsigelser
  • avholde styremøter, hvor løpende og innkomne saker tas opp

Styret fører protokoll over sin saksbehandling og beslutninger. Henvendelser fra andelseiere om salg av leiligheter, fremleie, forsikringssaker (ikke innbo), husleiespørsmål, purringer og utkastelser kan rettes direkte til OBOS Eiendomsforvaltning. Andre spørsmål kan rettes til styret, fortrinnsvis på epost. Brev kan også legges i styrets postkasse i oppgangen i Hegermansgate 12B eller sendes via OBOS. For forsikringssaker kan forsikringsavdelingen i Obos kontaktes.