HUSORDENSREGLENE

 

Husordensreglene kan lastes ned direkte her.

Reviderte husordensregler for A/L Borettslaget Torshov kvartal VIII, godkjent på generalforsamlingvåren 2006. Andelseieren er i henhold til leiekontrakten forpliktet til å overholde følgende fastsatte husordensregler vedtatt på stiftelsesmøte 19. november 1954, senest endret 11. mai 2006.

1. Generelt

I denne innledningen har vi prøvd å trekke frem enkelte ting vi mener er viktige. Du synes kanskje at de er selvsagte? Det kan vi være enige i. Den dagen alle er det, og viser det i praksis, har vi gjort dem overflødige.

Andelseieren plikter derfor å følge bestemmelsene i husordensreglene og er også ansvarlig for at disse blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Selv om husordensreglene er viktige nok, kan de aldri erstatte den fornuften og omtanken som skal til for at et borettslag blir et bra sted å bo. Vi ønsker alle å skape et best mulig bomiljø, og siden vi bor såpass tett, er det viktig at vi tar hensyn. Dette innebærer både at vi både må legge noe mer bånd på oss enn om vi hadde bodd i en enebolig, men samtidig at vi må tåle å høre litt mer av utelek og naboer.

Dersom du har noe å utsette på en nabo, kan det skape minst ubehageligheter dersom du tar opp dette direkte på en konstruktiv og saklig måte framfor å trekke inn styret før dette er nødvendig.

Grøntanlegg med plener og planter, lekeapparater og alt som hører til, er en grunnsten i bomiljøet vårt og betyr mye både for trivsel og for gårdens estetiske og økonomiske verdi. La oss derfor behandle det deretter. Dessuten er kostnader forbundet med vedlikehold å regne som våre felles kostnader.